Call US?

0-2477-8777
 • ค้นหาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี 9 วัน 7 คืน

 • PHT142-55463
 • พ.ย. 61 - ม.ค. 62
 • 9 วัน 7 คืน
 • T5
 • 33,900฿
ทัวร์ฟิลิปปินส์ CEBU GOLDEN ROUTE 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ฟิลิปปินส์ CEBU GOLDEN ROUTE 5 วัน 3 คืน

 • PHT142-55461
 • พ.ย. 61 - ม.ค. 62
 • 5 วัน 3 คืน
 • PR
 • 25,900฿
ทัวร์จอร์เจีย Grand Georgia 7 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย Grand Georgia 7 วัน 5 คืน

 • PHT142-55451
 • ธ.ค. 61 - ม.ค. 62
 • 7 วัน 5 คืน
 • KC
 • 53,900฿
ทัวร์พม่า พะอัน มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า พะอัน มะละแหม่ง 3 วัน 2 คืน

 • PHT142-55459
 • พ.ย. 61 - ม.ค. 62
 • 3 วัน 2 คืน
 • DD
 • 17,900฿

โปรแกรมทัวร์มาใหม่

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA MOSCOW SNOW WHITE 6 วัน 3 คืน

 • PHT45-78817
 • พ.ย. 61 - ก.พ. 63
 • 6 วัน 3 คืน
 • W
 • 30,999฿

ทัวร์จีน KIKKY KAKEENUNG IN BEIJING 4 วัน 3 คืน

 • PHT24-78741
 • ธ.ค. 61 - ก.พ. 63
 • 4 วัน 3 คืน
 • XW
 • 13,900฿

ทัวร์เกาหลี Korea Autumn Leaves 5 วัน 3 คืน

 • PHT61-78644
 • พ.ย. - ธ.ค. 61
 • 5 วัน 3 คืน
 • XJ
 • 14,999฿

ทัวร์เกาหลี Korea Beautiful Autumn 5 วัน 3 วัน

 • PHT61-78605
 • พ.ย. - ธ.ค. 61
 • 5 วัน 3 คืน
 • XJ
 • 14,999฿

ทัวร์เกาหลี Korea Ski Snow 5 วัน 3 คืน

 • PHT61-78566
 • ธ.ค. 61 - ม.ค. 62
 • 5 วัน 3 คืน
 • TG
 • 28,999฿

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI 5วัน 3 คืน

 • PHT64-78529
 • ม.ค. - มี.ค. 62
 • 5 วัน 3 คืน
 • XJ
 • 23,888฿