ทัวร์จีน คุณหมิง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 6 วัน 5 คืน

ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (2 ภูเขาหิมะ)
คุนหมิง ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระมังกรดำ
โชว์จางอวี้โหมว วัดลามะ เมืองโบราณจงเตี้ยน (ไม่ลงร้านช้อป ร้านยา)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง