ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เส้นทางสายไหม วัดถ้ำโม่เกา ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว 6 วัน 5 คืน

• ชมถ้ำพระม่อเกา พุทธศิล์ปงดงาม ด้วยฝีมือแกะสลักของบรรพบุรุษชาวจีน
• เข้าชมกำแพงเมืองจีน ด่านเจียยี่กวน กำแพงด่านสุดท้ายของใต้หล้า
• เนินทรายครวญ เสี่ยงซาวาน สัมผัสทะเลทรายอันกว้างไกล
• สระน้ำเสี้ยวพระจันทร์ โอเอซิสกลางทะเลทราย ที่ไม่เคยเหือดแห้ง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง