ทัวร์จีน เที่ยว 3 เขาสวยแห่งมณฑลเสฉวน 6วัน 5คืน

ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – ฉวนจูซื่อ
ฉวนจู่ซื่อ – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้า) – เม่าเสี้ยน
เม่าเสี้ยน – อุทยานซงผิงโกว (รวมนั่งรถกอล์ฟ) – เฉินตู – ถนนคนเดินซุนซีลู่
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – หยก – ถนนไท่กู่หลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉินตู – ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง