ทัวร์จีน เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) อู่ฮั่น 5 วัน 4 คืน

กำแพงเมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว)ชมภายนอก อุทยานสะพานสวรรค์ อุทยานเทียนเยี่ยน หุบเขาเสินหนงกู่ สุสานกวนหลิง ถนนคนเดินเจียงฮั่น วัดกุยหยวน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง