ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN COLOUR IN HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน

หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง