ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ Turkey 8วัน 5คืน

ชมดินแดน 2 ทวีป ปามุคคาเล่ นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย
ชมวิหารเซนต์โซเฟีย ชมม้าไม้เมืองทรอย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง