ทัวร์ตุรกี TURKEY อิสตันบลู ปามุคคาเล่ เมืองทรอย 8 วัน 6 คืน

- นครใต้ดินฃปราสาทปุยฝ้าย
- ม้าไม้เมืองทรอย
- เมืองเอฟฟิซุส
- ชานัคคาเล่
- สุเหร่าสีน้ำเงิน
- พระราชวังทอปกาปิ
- แกรนด์บาซาร์
- ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
- ตลาดสไปซ์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง