ทัวร์ตุรกี TURKEY TROY 8 DAYS

TURKEY TROY 8 DAYS
บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง
พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน
พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง