ทัวร์ปากีสถาน Karakoram 11 วัน 9 คืน

เที่ยวอิสลามาบัด
หุบเขาฮุนซ่า
ล่องทะเลสาบอัตตาบัต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง