ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์.....EUROPE COUNTDOWN 2020 บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน


 • พระราชวังแวร์ซาย

 • ล่องเรือแม่น้ำแซน

 • ยอดเขายุงฟราวด์

 • มหาวิหารดูโอโม่

 • เวนิสเมสเตร

 • เกาะเวนิส

 • จัตุรัสเซ้นท์ มาร์ก

 • พิเศษนั่งเรือกอนโดล่า 

 • หอเอนเมืองปีซ่า

 • มหาวิหารเซ้นท์ ปีเตอร์

 • โคลอสเซียม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง