ทัวร์ยุโรป EASY Tulip Festival 7 วัน 4คืน

- เข้าชมสวนเคอเดนฮอฟ... สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ไฮเดลเบิร์ก เมืองบรรยากาศโรแมนติกที่สุดในเยอรมนี
- จัตุรัส กองปราส หนึ่งในจัสตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก
- ล่องเรือชมความสวยงามคลองอัมสเตอดัม
- หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง