ทัวร์ยุโรป EUROPE CLASSIC REROUTE WINTER ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9 วัน

มหานครปารีส เมืองที่ไม่เคยหลับไหล
เข้าพระราชวังแวร์ซายส์ และล่องเรือแม่น้ำแซน
ช้อปปิ้งสินค้าจาก One Nation Paris Outlet
ขึ้นเขาจุงฟราว ฉายา Top of Europe
สัมผัสหิมะที่อยู่ตลอดปี
เที่ยวเมืองหลัก ปารีส-ขึ้นจุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น
มิลาน-เวนิส-ปิซ่า-โรม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง