ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 5 วัน 3 คืน

มอสโคว์ - วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซ็นต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
รถไฟด่วนซับซานมอสโคว์ - เซนปีเตอร์สเบิร์ก - วิหารเลือด - โบสถ์คาซาน - ถนนเนฟสกี้
เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง