ทัวร์อินเดีย ถ้ำอะจันต้า&ถ้ำเอลโลร่า 5 วัน 3 คืน

- บอมเบย์ รัฐมหาราษ (ประเทศอินเดีย)
- เมืองออรังกาบาด(AURANGABAD)
- อะชันต้า (AJANTA CAVES ) “ ถ้ำมรดกโลก “)
- ถ้ำเอลโลร่า (ELLORA CAVES)
-ป้อมดาลาตาบาด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง