ทัวร์อุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 7 วัน 5 คืน

-ทาซเค้นท์-บูคาร่า-ราบาติ มาลิค-ซามาร์คานด์ “East meet West ”-จุดศูนย์กลางบนเส้นทางสายไหม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง