ทัวร์อุซเบกิสถาน เส้นทางใหม่ อุซเบกิสถาน 7 วัน 5 คืน

ทาชเค้นท์ บูคารา ซามาร์คานด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง