ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ ฮ่องกง ไหว้พระ 7 วัดดัง 3 วัน 2 คืน

- สักการะวัดแชกง เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
- ผูกด้ายแดง ณ วัดหวังต้าเซียน
- วัดหยวนหยวน แก้ปีชง ขอเรื่องโชคลาภ วัดหล่งโหมว
- วัดทินเฮา สักการะเทพนาจาวัดซัมไถ่จี๋
- ชมแสงสีเสียงสุดอลังการ Symfoney of Light
- ช้อปปิ้งจุใจ ย่านมงก๊ก และ ย่านจิมซาจุ๋ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง