ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3วัน 2คืน

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show) – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว– อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง