ทัวร์เกาหลีใต้ Ultra colorful korea 5วัน 3คืน

Boss Apple Farm - Pocheon Herb Island – ชมป้อมฮวาซอง
Olympic Park – Lotte World & Lotte Aquarium – N Seoul Tower - ตลาดฮงแด
Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - สวมชุดฮันบกเดินชม
พระราชวังคยองบกกุง - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - พลอยอเมทิส - Gimpo Outlet - SUPERMARKET

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง