ทัวร์เนปาล บิ๊กเนปาล 4 วัน

นมัสเต เนปาล..มนต์เสน่ห์หิมาลัย 4 วัน
HiLight NepaL“WisdoM EyE”ดวงตาเห็นธรรม..วัด..เจดีย์..สถูป
สัมผัสอารยธรรมโบราณl ศิลปะเก่าแก่ 2000 กว่าปี l กาฐมาณฑุ…ปาทัน...โภครา
ตื่นตา..ตื่นใจกับกิจกรรมที่ท้าทาย “Paragliding” Or “Helicopters” ชมวิวยอดเขาสูง
ช้อปปิ้งของพื้นเมืองแปลกตาย่านทาเมล ... ชิมอาหารท้องถิ่นต้นตำรับ
เดินทางโดยสายการบินไทยไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
*ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง