ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 3วัน 2คืน

สัมผัสหลังคาอินโดจีน ยอดเขาฟานซีปัน 


ขึ้นรถราง นั่งกระเช้า ชมทุ่งนาขั้นบันได


น้ำตกสีเงิน ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งจุใจ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง