ทัวร์เวียดนาม VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4วัน 3คืน

เมืองดานัง – วัดเทียนหมู่ – ตลาดดงบา - ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้ - พระราชวังเว้ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –บ้านโบราณ101 – วัดกวางตุ้ง – สะพานมังกร - สะพานแห่งความรัก -  ขึ้นกระเช้าสู่บ่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง - โรงเก็บไวน์ 

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง