ท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม อิ่มบุญ สุขใจ ทำบุญไหว้พระ 7พระธาตุ ประจำวันเกิด 2วัน 1คืน

สกลนคร - นครพนม – พระธาตุมหาชัย – พระธาตุประสิทธิ์ – พระธาตุท่านอุเทน
พระธาตุนคร–พระธาตุรุกขนคร– พระธาตุเรณู–พรุธาตุพนม–พระธาตุศรีคุณ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง