บริษัท พราวด์ ฮอลิเดย์ จำกัด  ได้เปิดดำเนินกิจการด้านการท่องเที่ยว   และเป็นบริษัททัวร์ที่มีคุณภาพและความพร้อมทุกด้าน จากประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ของทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในแต่ละฝ่าย บริหารงานโดย คุณนฤทัย เกาจารี เราพร้อมที่จะเสนอให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรทุกรูปแบบ    ด้วยบริการที่พร้อมสรรพและมาตรฐานที่มั่นใจ โดยแบ่งรูปแบบการให้บริการ ออกเป็นแผนกต่างๆ ดังนี้

 

1)      แผนกทัวร์หน้าร้าน  ( Collective)

เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคณะย่อย รวมตัวกันเป็นหมู่คณะในเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งเส้นทางยอดนิยม และ เส้นทางแปลกใหม่ โดยบริษัทฯ เลือกใช้สื่อทางการตลาดทั้งด้านสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, เที่ยวรอบโลก ฯลฯ

2)        แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา ( Incentive)

บริษัทฯ รับจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ ตามเส้นทางและงบประมาณของลูกค้า คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป  ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาได้มีหมู่คณะทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนต่างๆ จำนวนมาก ดังรายชื่อส่วนหนึ่งที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งเป็นที่พึงพอใจสำหรับหมู่คณะ เป็นอย่างมาก

3)       แผนกให้คำปรึกษาสำหรับบริษัททัวร์และประสานงานต่างประเทศ

          ( One Stop Service and Land Operator)

บริษัทฯ รองรับความต้องการของบริษัททัวร์อื่น  โดยมีแผนกแยกส่วนในชื่อ Proud To Go ในการให้คำปรึกษาด้านการเดินทาง จัดกรุ๊ปส่วนตัว สำรองตั๋วเครื่องบิน  และอื่นๆ   และมีบริการจัดทำ Land Operator  ในเส้นทางหลากหลายด้วยความชำนาญการ

 

4)       แผนกทัวร์ทั่วไป ( Join Tour )

ให้คำปรึกษาและหาทัวร์ที่ท่านต้องการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใด ช่วงการเดินทางไหน ราคาค่อนข้าง ไปจนถึง ทัวร์ราคาสูง เพื่อให้ท่านได้ไปเที่ยวพักผ่อนได้ตามความต้องการ

หัวหน้าทัวร์และประสบการณ์

หัวหน้าทัวร์ของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญพร้อมประสบการณ์ที่เคยผ่านการนำคณะทัวร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ปี อาทิเช่น  ในทวีปเอเซีย, ยุโรป, อเมริกา, อเมริกาใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะจัดหัวหน้าทัวร์ให้เหมาะกับเส้นทางที่ไป และบริษัทฯ ได้จัดสัมมนาอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ