ไฮไลท์ : • เมืองทบิลิซี • เมืองมซเคต้า • อารามจวารี • อ่างเก็บน้ำจินวารี • เทือกเขาคอเคซัส • ภูเขาคาสเบกิ • สเตฟานสมินดา • ป้อมอนานูรี • เมืองคาสบีกิ • โบสถ์กอเกติ ตรีนิตี้ • เมืองกูดาอูรี • เมืองถ้ำอุพลิสทิคี  • บอร์โจมี่ • โบสถ์ตรีนิตี้ • โบสถ์เมทเทคี • ป้อมปราการนาริกาลา • โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน • สะพาน Bridge of Peace

ช้อปปิ้ง : • สินค้าพื้นเมืองFlea Market / หมู่บ้านวาลิสซิคกี

ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

สายการบิน :  Air Astana (แอร์แอสตานา)

รหัสทัวร์ : GOA001

ราคาเริ่มต้น 53,900.-

ไฮไลท์ : • ทาซเค้นท์ • คีว่า • บูคาร่า • กิซห์ดูวาน • มาร์คานด์ • หอคอยทีวีแห่งทาซเค้น • ชมโรงละครอลิสเชอร์ นาวอย • สุเหร่าจูมา • พระราชวังทัช คอบลี • ป้อมดิอาร์ค • พระราชวัง ซิโนราน โมคี โคซา • เมืองกิซห์ดูวาน • ชมการทำเครื่องปั้นดินเผา • จตุรัสเรจีสถาน • สุเหร่าบิบิ คะนุม•

ช้อปปิ้ง : • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ทากิ ซาร์การอน 

ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน

สายการบิน : อุซเบกิสถานแอร์เวย์

รหัสทัวร์ : PUZB001

ราคาเริ่มต้น 43,900.-

ไฮไลท์ : เมืองชีลาส •  เมืองกิลกิต • หุบเขากีเซอร์ • หมู่บ้านกูปิส • ทะเลสาบคาลติ • ทะเลสาบพานเดอร์ • เมืองคาริมาบาด • หุบเขาฮุนซ่า • ทะเลสาบอัตตาบัด • หมู่บ้านกุลมิต • พรมแดนคุนจิราบพาส • เมืองพาสสุ • ธารน้ำแข็งพาสสุ  • หมู่บ้านฮุนซ่า • รังนกอินทรี หุบเขานาการ์ • หุบเขาฮอบเปอร์ • หมู่บ้านฮุนซ่า หุบเขานัลทาร์ • หมู่บ้านกิลกิต • เบชฮาม • ตักศิลา • มัสยิดไฟซอล • อิสลามาบัด

ช้อปปิ้ง : • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

ระยะเวลา : 11 วัน 9 คืน

สายการบิน : สายการบินไทย

รหัสทัวร์ : PAK001

ราคาเริ่มต้น 68,900.-