ไฮไลท์ : เกาะบาหลี • สวนพระวิษณุ • วิหารอูลูวาตู • วิหารเทมภัคศิริงค์ •  หมู่บ้านคินตามานี • ภูเขาไฟบาตูร์ • ทะเลสาบบาตูร์ • วัดเบซากีห์ • วัดเม็งวี • เทือกเขาเบดูกัล • ทะเลสาบบราตัน • วิหารทานาล็อท • ช้อปปิ้ง : ตลาดปราบเซียน

พิเศษ : เมนูกุ้งมังกรย่าง ณ ชายหาดจิมบารัน การแสดง : บารองแดนซ์

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

สายการบิน : แอร์เอเชียร์

รหัสทัวร์ : PIND002

ราคาเริ่มต้น 22,900.-

 

ไฮไลท์ : สวนพระวิษณุ • วิหารอูลูวาตู • วิหารเทมภัคศิริงค์ • หมู่บ้านคินตามานี • ภูเขาไฟบาตูร์ • ทะเลสาบบาตูร์ • วัดเบซากีห์ • วัดเม็งวี • เทือกเขาเบดูกัล • วิหารทานาลอท• มหาเจดีย์บุโรพุทโธ cวัดพราหมนันต์ ช้อปปิ้ง : ตลาดปราบเซียน

พิเศษ : รับประทานอาหาร ณ ชายหาดจิมบารัน การแสดง : บารองแดนซ์

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : แอร์เอเชียร์

รหัสทัวร์ : PIND002

ราคาเริ่มต้น 30,900.-

 

 

ไฮไลท์ :หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง • จุดชมวิวภูเขาพานันจากัน • ชม เมืองสุราบายา • บ่อโคลนเดือด • อนุสาวรีย์ทหารเรือ • พิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำ • มัสยิด อัล อัคบาร์ • เทือกเขาเบดูกุล • สวนสวรรค์อูรันดานู • วัดเม็งวี • ชมวิหารทานาลอท 

พิเศษ : รับประทานอาหาร ณ ชายหาดจิมบารัน การแสดง : บารองแดนซ์

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

สายการบิน : แอร์เอียเชียร์

รหัสทัวร์ : PIND002

ราคาเริ่มต้น 30,900.-