มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน บิน T5

เที่ยว : โบสถ์ทรินิตี้ · โบสถ์อัสสัมชัญ · สถานีรถไฟใต้ดิน · พระราชวังเครมลิน · พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ · จัตุรัสแดง · โบสถ์เซนต์บาซิล · สุสานเลนิน · ห้างสรรพสินค้ากุม · ฮัสกี้พาร์ค · วิหารเซนต์ซาเวียร์ · สแปร์โรว์ฮิลล์  พระราชวังฤดูร้อนโคโรเมเนสโคว์   
ช้อปปิ้ง : ตลาดนัดจตุจัตรกรุงมอสโควว์ • วอร์คกิ้งสตรีทอารบัท

ส.ค. 19 – 23 ♥ วันแม่

ก.ย. 23 – 27                                                                                 เริ่ม   33,900  บาท 

ต.ต. 21 – 25 ♥ วันปิยะมหาราช                                      

พ.ย. 11 – 15

23 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 ♥ ปีใหม่