ไฮไลท์ : • ชมอนุสาวรีย์กองทัพเอกราชพม่า • วัดชินโมกติพญา • วัดชเวตาเลียว ดอมุ • ตลาดปลาบ็อกเซ • หาดนาปูเล • วัดมยิงจี • บ่อน้ำร้อน • เกาะเซปิน  วัดเมียวยิตพระมหาเจดีย์ชเวตองซา ตลาดร้อยปี • โรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์

พิเศษหมูตุ๋นยาจีน เมนูล็อบสเตอร์ ท่านละ 1 ตัว ช้อปปิ้ง : ตลาดร้อยปี

ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน

เดินทางโดย :  รถตู้ VIP

รหัสทัวร์  :  PMYR001

ราคาเริ่มต้น : 9,900.-

ไฮไลท์ : • ชมหมู่บ้านมุด่อง • เสาหลักเมืองตะนาวศรี • สระน้ำโบราณราชมังคลา • พระพุทธไสยาสน์ • ตลาดเช้าเมืองมะริด • พระเจดีย์เต่งตอจี • ร้าน Royal Pearl (ร้านไข่มุก) • วัดเตเอกู • ชเวดากองจำลอง  • วัดชาเชตาว • บ้านรังนก

ช้อปปิ้ง : Myeik Shopping Center ตลาดใหญ่ในเมืองมะริด

ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน

เดินทางโดย :  รถตู้ VIP

รหัสทัวร์  :  PMYR002

ราคาเริ่มต้น : 9,900.-

ไฮไลท์ : • ถ้ำหมื่นพระ • เจดีย์ไจท์การัต • พระนั่งดิน • เมืองทันบิวซายัด • เจดีย์ไจท์คามิ • สุสานทหารพันธมิตร • พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟสายมรณะ • พระใหญ่คยักคยุง • วัดวินเซนตอยะ • เจดีย์ไจก์ตาลาน • พระมหามัยมุนีองค์จำลอง • สะพานสาละวิน • เกาะแชมพู • วัดมอญพระยืน

ช้อปปิ้ง : ตลาดริมเมย

ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน

สายการบิน :  นกแอร์

รหัสทัวร์  :  PMYR003

ราคาเริ่มต้น : 17,900.-

ไฮไลท์ : อนุสาวรีย์สามมหาราช • สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี • สถานีรถไฟนองโช • หอคำแห่งเมืองสีป้อ • สักการะ นัตกุงมิวซิง • วัดมหากันดายงค์ • สะพานไม้อูเบ็ง • พระมหามัยมุนี • มัณฑะเลย์ฮิลล์ • พระราชวังมัณฑะเลย์ • วัดกุโสดอว์ • วัดมอญพระยืน พระตำหนักชเวนันดอว์ 

พิเศษ : นั่งรถม้าชมเมืองเมเมี่ยว / นั่งรถไฟก๊อกแต๊ก   

ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน

สายการบิน :  แอร์เอเชียร์

รหัสทัวร์  :  PMYR004

ราคาเริ่มต้น : 24,900.-